LET’S VIEW HH-200M

Camera hành trình dành cho xe hơi cao cấp

Quản lý lộ trình GPS
Hiển thị tốc độ khi xem lại video
Tự động ghi đè
Quản lý tệp ghi hình
Xuất xứ Hàn Quốc